Sağlık

Miyokardit - Belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Miyokardit, miyokard veya kalp kasının iltihaplanmasıdır. Bu iltihaplanmaya genellikle bakteriyel veya viral bir enfeksiyon neden olur. Ancak bazı durumlarda zararlı maddelere maruz kalma veya doktor reçetesi olmadan ilaç kullanımına bağlı olarak da miyokardit oluşabilir.

Miyokard, kanın kalpten vücudun geri kalanına pompalanmasında rol oynayan kalp kasıdır. Kalp kasının iltihaplanması, kalbin kan pompalama yeteneğinde azalmaya ve kalp ritmi bozukluklarına neden olabilir. Bu durum göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi rahatsız edici semptomlara neden olabilir.

Hafif miyokardit, tedavi olsun veya olmasın daha kolay iyileşebilir. Bununla birlikte, şiddetli olarak sınıflandırılırsa ve uygun tedavi edilmezse, miyokardit, felç ve kalp krizi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilecek kan pıhtılarına neden olma potansiyeline sahiptir.

Miyokardit Nedenleri

Miyokarditin nedeni genellikle bilinmemekle birlikte, çoğu durumda miyokardit, aşağıdakiler gibi bir enfeksiyondan kaynaklanır:

1. Virüs

Miyokardite neden olabilen virüsler şunlardır:

 • SARS-CoV-2 (COVID-19)
 • adenovirüs
 • Hepatit B ve C
 • Uçuk virüsü
 • Epstein Barr Virüsü (mononükleoza neden olur)
 • yankı virüsü (Gastrointestinal enfeksiyon nedeni)
 • Kızamıkçık
 • HIV

2. Bakteri

Miyokardite neden olabilecek bakteri türleri şunlardır:

 • Stafilokok (impetigo nedeni, MRSA)
 • Streptokok
 • Corynebacterium difteri (difteri nedeni)
 • Clostridia
 • Meningokok
 • mikobakteriler

3. Parazitler

Miyokardite neden olabilen parazit türleri tripasonoma ve toksoplazmadır..

4. Mantarlar

Miyokardite neden olabilen mantarlar, kuş pisliklerinde yaygın olarak bulunan kandida, aspergillus veya histoplazma gruplarıdır. Bir mantar enfeksiyonunun neden olduğu miyokardit, genellikle zayıflamış bir bağışıklık sistemi olan kişilerde görülür.

5. İlaçlar

Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı veya ilaç kötüye kullanımı, alerjik reaksiyonlara ve daha sonra miyokarditi tetikleyen zehirlenmelere neden olabilir.

Miyokardite neden olabilen ilaçlar arasında kemoterapi ilaçları, antibiyotikler (penisilinler veya sülfonamidler gibi) ve nöbet önleyici ilaçlar bulunur. Bu arada, miyokardite neden olabilecek yasa dışı ilaç kokaindir.

6. Kimyasallar veya radyasyon

Bazı durumlarda, bir kişi radyasyona veya karbon monoksit gibi zararlı maddelere maruz kalmaktan miyokardit geliştirebilir.

7. Otoimmün hastalık

Miyokardit ayrıca otoimmün hastalıklar gibi diğer hastalıklar tarafından da tetiklenebilir, örneğin: romatizmal eklem iltihabı ve lupus.

Miyokardit Belirtileri

Hafif miyokardit genellikle şikayete neden olmaz. Tersine, şiddetli olarak kabul edilirse, miyokardit aşağıdaki gibi semptomlara neden olabilir:

 • Göğüs ağrısı
 • Aktivite sırasında veya dinlenme sırasında nefes darlığı
 • Kalp çarpması veya düzensiz atması
 • Bacaklarda şişme
 • Zayıf

Miyokarditin nedenine bağlı olarak başka semptomlar da ortaya çıkabilir. Miyokardit bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, diğer semptomlar ateş, baş ağrısı ve eklem ağrısını içerebilir.

Bu arada, çocuklarda ve bebeklerde miyokarditin spesifik semptomları yoktur, bu nedenle derhal bir doktor tarafından muayene edilmesi gerekir. Miyokarditli çocuklarda ve bebeklerde yaygın olarak görülen belirti ve semptomlar şunlardır:

 • Zayıf
 • İştah kaybı
 • kronik öksürük
 • Karın ağrısı
 • nefes almak zor
 • Ateş
 • İshal
 • Döküntü
 • Eklem ağrısı

Doktora ne zaman gitmeli

Sizde veya çocuğunuzda yukarıdaki belirtiler varsa, özellikle göğüs ağrınız ve nefes darlığınız varsa doktorunuza danışın. Semptomlar birkaç dakika içinde kötüleşir veya düzelmezse, derhal tıbbi yardım almak için en yakın hastanenin acil servisine gitmeyi geciktirmeyin.

Miyokardit Tanısı

Önce doktor, hastanın semptomları ve tıbbi geçmişi ile ilgili sorular soracak, ardından fizik muayeneye geçecektir. Ayrıca, teşhisi doğrulamak için doktor aşağıdakiler gibi destekleyici muayeneler yapacaktır:

 • Kalbin elektriksel aktivitesini kontrol etmek için elektrokardiyografi veya EKG
 • Kalbin boyutunu ve şeklini kontrol etmek ve olası kalp yetmezliğini kontrol etmek için göğüs röntgeni
 • Kalbin pompalama işlevini kontrol etmek ve kalpteki kan pıhtılarını, kalp zarında sıvı birikmesini (perikardiyal efüzyon), kalp kapak bozukluklarını ve kalp büyümesini tespit etmek için kalbin ekokardiyografisi veya ultrasonu
 • Kalp kasında iltihaplanma olup olmadığını görmek için kalbin MRG'si
 • Kalp kası biyopsisi eşliğinde kalp kateterizasyonu, kalbin durumunu görmek ve mikroskop altında incelemek için kalp kasından numune almak

Miyokarditin nedenini bulmak için takip muayenesi olarak başka testler de yapılabilir. Örneğin, enfeksiyon veya otoimmün hastalık belirtileri aramak için kan testleri yapılabilir.

Miyokardit Tedavisi

Çoğu durumda, miyokarditli hastalar tamamen iyileşir. Verilen tedavi nedene ve ortaya çıkan semptomlara göre ayarlanacaktır. Genellikle tedavi evde bağımsız olarak da yapılabilir.

Bakteriyel enfeksiyonun neden olduğu miyokarditte tedavi antibiyotiklerle yapılabilir. Miyokardit iltihaplanmaya neden oluyorsa, onu rahatlatmak için kortikosteroidler verilebilir.

Miyokardit hastalarına ayrıca bolca dinlenmeleri, en az 3-6 ay boyunca yorucu egzersizlerden kaçınmaları, doktorun önerdiği şekilde tuz ve su tüketimini sınırlamaları tavsiye edilir. Bu, kalbin aşırı çalışmaması ve iyileşmeyi hızlandırabilmesi içindir.

Aritmi veya kalp yetmezliği gibi komplikasyonlar yaşayan hastalarda doktorlar hastaneye yatmayı önerecektir. Doktor ayrıca kalpte kan pıhtılaşması riskini azaltmak için bir takım ilaçlar da yazacaktır.

Bir doktor tarafından verilebilecek ilaçlar şunlardır:

 • ACE inhibitörleri, enalapril, kaptopril, ramipril ve lisinopril gibi
 • Anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARB'ler), örneğin losartan ve valsartan
 • Beta blokerler, örneğin metoprolol, bisoprolol ve karvedilol
 • Furosemid gibi diüretikler

Şiddetli miyokarditte tedavi şunları içerebilir:

1. İlaç infüzyonu

IV yoluyla ilaç verilmesi, kalbin kan pompalama işlevinin daha hızlı gelişebilmesi için yapılır.

2. Ventriküler destek cihazları (VAD)

Ventriküler destek cihazları (VAD), tüm vücuttaki kalp odalarından kan pompalama işlevi gören mekanik bir kalp pompasıdır. VAD, kalp yetmezliği veya kalp yetmezliği olan hastalarda kullanılır.

3. Aort içi balon pompası

Bu yöntemde ana artere (aorta) özel bir balon yerleştirilir. Bu cihaz, kan akışını artırmaya ve kalbin iş yükünü azaltmaya hizmet eder.

4. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO)

ECMO vücuda oksijen sağlanmasına ve vücuttan karbondioksitin atılmasına hizmet eden bir araçtır. ECMO, halihazırda ciddi kalp yetmezliği olan miyokarditli hastalarda veya kalp nakli bekleyen hastalarda yapılabilir.

5. Kalp nakli

Kalp nakli, ciddi şekilde hasar görmüş bir hastanın kalbini bir donörden alınan sağlıklı kalple değiştirme prosedürüdür. Şiddetli miyokardit tedavisinde kullanılabilse de, bu prosedür Endonezya'da henüz mevcut değildir.

Miyokardit Komplikasyonları

Derhal tedavi edilmezse, miyokardit kalp kasında kalıcı hasara neden olabilir. Sonuç olarak, hastalar aşağıdakiler gibi ciddi komplikasyonlar geliştirebilir:

 • Kalp ritmi bozuklukları
 • Kalp krizi ve felç
 • Kalp yetmezliği
 • Ani kalp durması

Nadiren de olsa miyokardit, kalp zarının iltihaplanmasına (perikardit) ve kalp kasının yapısında değişikliklere (kardiyomiyopati) neden olabilir ve bu da kalp fonksiyonunda kalıcı bir azalmaya neden olabilir.

Miyokardit Önleme

Şimdiye kadar, miyokarditin nasıl önleneceği bilinmemektedir. Bununla birlikte, aşağıdakiler gibi enfeksiyonu önlemek için adımlar atılarak miyokardit gelişme riski azaltılabilir:

 • Daima kişisel hijyen, yiyecek ve yaşanacak yeri koruyun
 • Doktor tavsiyesine göre aşı olun
 • Hasta olan biriyle temastan kaçının
 • Sağlıklı bir şekilde, yani prezervatif takarak ve eş değiştirmeden seks yapın

Ayrıca yasa dışı ilaç kullanımından kaçının ve doktordan aldığınız ilaçları önerilen doz ve kullanım şekli ile kullanın.