Sağlık

Tedavi Edilmezse Gut Tehlikeleri

Ürik asit aslında vücut tarafından gıdalardaki pürin maddelerini parçalamak için doğal olarak üretilir. Normal koşullar altında, kullanılmayan ürik asit, vücut tarafından idrar ve dışkı yoluyla doğrudan atılacaktır. Ürik asit tehlikesi, çok fazla üretim olduğunda ve böbrekler ondan kurtulamadığında ortaya çıkar.

Kandaki yüksek ürik asit seviyeleri, eklemlerde katı kristallerin oluşmasına ve sonunda iltihaplanma ve gut hastalığına neden olabilir. Hemen ürik asit ilacı verilmezse, bu katı kristaller eklem hasarından böbrek hastalığına kadar çeşitli hastalıklara veya tehlikeli durumlara neden olabilir.

Ürik Asitin Çeşitli Tehlikeleri

Bu durum hemen tedavi edilmezse ortaya çıkabilecek gut tehlikeleri şunlardır:

1. Tophi

Derhal tedavi edilmeyen gutun tehlikelerinden biri, derinin altında katı kristallerin birikmesi ve sonunda tofi adı verilen küçük beyaz yumruların oluşmasıdır. Tofinin içinde diş macunu şeklinde bir sıvı olabilir.

Tophi genellikle ayak başparmaklarında, dirseklerde, kollarda, kulaklarda, parmaklarda, dizlerde, topuklarda veya ayak bileklerinin arkasında görülür. Gut atakları geldiğinde tofi iltihaplanabilir, şişebilir ve ağrılı hale gelebilir ve bu da hastaların günlük aktivitelerini gerçekleştirmesini zorlaştırır.

2. Eklem hasarı

Gutun bir sonraki tehlikesi, eklemlere zarar verebilmesidir. Bu durum, kandaki ürik asit seviyeleri kontrolden çıktığında ortaya çıkar ve eklem dokusunun kalıcı olarak hasar görmesine neden olur.

Genellikle, iltihaplı eklemde tophi göründükten sonra eklem hasarı ortaya çıkar. Bu durum oldukça ciddi bir problemdir, bu nedenle hasarlı eklemi onarmak veya değiştirmek için cerrahi bir prosedür gereklidir.

3. Böbrek taşları

Tedavi edilmediği takdirde böbrek taşları da gutun tehlikelerinden biridir. Ürik asit biriktiğinde, zamanla böbrek taşları oluşacaktır. Bu devam ederse, bu taşların birikmesi böbrek fonksiyonuna müdahale edebilir ve sonunda böbrek yetmezliğine yol açabilir.

4. Koroner kalp hastalığı

Yüksek ürik asit de koroner kalp hastalığı ile yakından ilişkilidir. Bu durum kanın taşıdığı kan damarlarındaki ürik asit kristallerinin tıkanması nedeniyle oluşur.

5. Diyabet

Tedavi edilmeyen ürik asidin de diyabet oluşumuyla bağlantısı olduğu bilinmektedir. Bir araştırma, kandaki yüksek ürik asit düzeylerinin diyabet riskini yüzde 20'ye kadar artırabildiğini ortaya koydu.

Yukarıdaki çeşitli hastalıklara ek olarak, ürik asidin tehlikeleri katarakt, kuru göz sendromu ve akciğerlerde ürik asidin kristalleşmesi şeklinde de ortaya çıkabilir. Gut hastalığınız varsa, başka komplikasyonları önlemek için derhal bir doktora danışın ve doktorun önerdiği şekilde tedavi olun.