Sağlık

Tiyopental - Faydaları, dozu ve yan etkileri

Tiyopental, anestezi başlatmak, yaralanma veya belirli koşullar nedeniyle beyindeki basıncı azaltmak veya status epileptikusu tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bu ilaç hastanede doktor veya sağlık personeli tarafından doktor gözetiminde verilecektir.

Tiyopental, barbitürat ilaç sınıfına aittir. Bu ilaç, merkezi sinir sisteminin aktivitesini ve çalışmasını baskılayarak çalışır. Bu çalışma şekli rahatlatıcı bir etki yaratacağından anestezi ve cerrahi işlemler yapılabilir.

Tiyopental ticari markası: Tiyopental (Ber) G, Tiyopental Sodyum, Tiopol.

Tiyopental nedir?

grupReçeteli ilaçlar
KategoriBarbitürat antikonvülsanlar (antikonvülsanlar)
FaydaAmeliyattan önce anestezik olarak status epileptikusu tedavi edin ve kafa yaralanmaları gibi belirli tıbbi durumlar nedeniyle kafa içi basıncını azaltın.
Tarafından kullanılanYetişkinler ve çocuklar
Hamile ve emzikli kadınlar için tiyopentalKategori C: Hayvan çalışmaları fetüs üzerinde olumsuz etkiler göstermiştir, ancak hamile kadınlarda kontrollü çalışma yoktur.

İlaçlar ancak beklenen yararın fetüse olan riskinden fazla olması durumunda kullanılmalıdır.

Tiyopental anne sütüne geçebilir ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

İlaç formuenjekte

Tiyopental Kullanmadan Önce Önlemler

Tiyopental, bir doktor veya tıbbi personel tarafından bir doktor gözetiminde hastanede kullanılmalıdır. Tiyopental kullanmadan önce göz önünde bulundurulması gereken birkaç şey vardır, yani:

 • Doktorunuza alerji geçmişiniz hakkında bilgi verin. Bu ilaca veya fenobarbital gibi diğer barbitürat ilaçlara alerjisi olan hastalara tiyopental verilmemelidir.
 • Porfiri veya şiddetli solunum problemleriniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Bu koşullara sahip hastalara tiyopental verilmemelidir.
 • Astım, şiddetli anemi, tiroid hastalığı, miyastenia gravis, elektrolit bozuklukları, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, kalp hastalığı, kas bozuklukları, adrenal bez hastalığı veya akciğer hastalığınız varsa doktorunuza söyleyin.
 • Yakın zamanda kafa travması veya beyin tümörü geçirdiyseniz veya geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin.
 • Hamileyseniz, emziriyorsanız veya hamilelik planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
 • Bazı ilaçlar, takviyeler veya bitkisel ürünler alıyorsanız doktorunuza söyleyin.
 • Tiyopental enjeksiyonu öncesinde, sırasında ve sonrasında doktorunuzun tavsiyelerine uyun. Doktor durumu düzenli olarak izleyecek ve izleyecektir.
 • Tiyopental kullandıktan sonra alerjik bir ilaç reaksiyonu, ciddi yan etki veya aşırı doz yaşarsanız hemen doktorunuza bildirin.

Tiyopental Kullanım Dozu ve Talimatları

Tiyopental, damar içine enjeksiyon yoluyla (intravenöz olarak) verilir. Tiyopental dozu hastanın durumuna, yaşına ve tedaviye vücudun verdiği cevaba göre ayarlanacaktır. Çocuklarda tiyopental dozu, vücut ağırlığına (BB) göre doktor tarafından belirlenecektir.

Tiyopental dozlarının kullanım amaçlarına göre dağılımı aşağıdadır:

Amaç: Ameliyat öncesi anestezik olarak

 • Olgun: 100-150 mg preoperatif olarak verilir. Hastanın ilaca verdiği cevaba göre doz 1 dakika sonra tekrar edilebilir. Maksimum doz 500 mg'dır.
 • Çocuklar: Preoperatif olarak verilen 2-7 mg/kg vücut ağırlığı. Gerekirse, ilk enjeksiyondan 1 dakika sonra doz tekrarlanabilir. Dozaj, 7 mg/kg vücut ağırlığını geçmez.

Amaç: Status epileptikusu tedavi edin

 • Olgun: 75-125 mg (3-5 ml 2.5 tiyopental solüsyona eşdeğer), nöbet meydana geldiğinde mümkün olan en kısa sürede verilir.
 • Çocuklar: Yavaş IV enjeksiyon ile verilen 5 mg/kg vücut ağırlığı.

Amaç: Kafa içi basıncını düşürmek

 • Olgun: 1,5–3,5 mg/kgV.
 • 3 aylık çocuklar: 5-10 mg/kg vücut ağırlığı doğrudan damara enjekte edilir ve ardından saatte 1-4 mg/kg vücut ağırlığı infüzyonu yapılır.

Tiyopental Nasıl Doğru Kullanılır?

Enjekte edilebilir tiyopental, bir doktor gözetiminde doğrudan bir doktor veya tıbbi personel tarafından verilecektir. Tiyopental doğrudan bir damara (intravenöz) enjekte edilecektir veya intravenöz olarak da yapılabilir.

Tiyopental enjeksiyonu sırasında doktor hastanın solunumunu, kan basıncını, oksijen seviyelerini ve böbrek fonksiyonlarını yakından izleyecektir. Maksimum tedavi etkinliği için enjekte edilebilir tiyopental ile tedavi sırasında tüm doktor talimatlarına uyun.

Diğer İlaçlarla Tiyopental Etkileşimleri

Enjekte edilebilir tiyopentalin belirli ilaçlarla kullanımı, aşağıdakiler gibi ilaç etkileşimlerine neden olabilir:

 • Opioidlerle birlikte kullanıldığında ölümcül olabilen şiddetli solunum sıkıntısı (solunum depresyonu) riskinde artış
 • Dikumarol veya varfarin gibi antikoagülan ilaç seviyelerinde azalma
 • Antidepresanlar, yatıştırıcılar veya nitröz oksit ile birlikte kullanıldığında tiyopental seviyeleri ve etkileri riskinde artış
 • Antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanıldığında artan kan basıncı düşürücü etkisi
 • Antipsikotik ilaçlarla birlikte kullanıldığında artan uyuşukluk
 • Metoklopramid veya droperidol ile birlikte kullanıldığında tiyopentalin azaltılmış seviyeleri ve etkinliği
 • Selegilin gibi MAOI ilaçları ile birlikte kullanıldığında kalp ritmi bozuklukları ve düşük tansiyon riskinde artış

Ayrıca bitkisel ilaçların kullanımı NS. John's wort, kava-kava veya kediotu, ilaç tiyopentalinin etkisini uzatabilir. Bu nedenle ameliyattan en az 2 hafta önce her türlü bitkisel ilaç kullanımı kesilmelidir.

Tiyopentalin Yan Etkileri ve Tehlikeleri

Tiyopental kullanımı sırasında doktor hastanın durumunu izleyecektir. Tiyopental kullanımından sonra ortaya çıkabilecek birkaç yan etki vardır, yani:

 • İlacın enjekte edildiği bölgede ağrı
 • Öksürmek veya hapşırmak
 • Seğirme
 • Hıçkırık
 • Zor nefes alma veya sığ nefes alma
 • Düzensiz kalp atışı

Tiyopental enjeksiyonu sırasında ve sonrasında hasta bu yan etkileri yaşarsa doktor hastayı tedavi edecektir.